Quản lý bệnh viện - Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

Phan mem quan ly tong the benh vien- File giới thiệu chi tiết giải pháp phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện SV.Hospital


 • Phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện (SV.Hospital) nhằm mục tiêu:
  • Tin học hoá các nghiệp vụ quản lý cho toàn bệnh viện.
  • Thực hiện bệnh án điện tử
  • Đáp ứng nghiệp vụ theo từng phòng ban/khoa phòng trong bệnh viện, liên kết số liệu giữa các phòng ban chức năng và phòng tài vụ
  • Quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh án của bệnh nhân.
  • Tự đông tổng hợp số liệu sử dụng cho bệnh nhân để lập phiếu thanh toán tiền đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu.
  •  
 • Các phân hệ của phần mềm

            1. Tiếp nhận bệnh nhân
            2. Quản lý phòng khám bệnh, bệnh án ngoại trú
            3. Quản lý viện phí (tự động load số liệu từ phòng khám, khoa điều trị), báo cáo bảo hiểm xã hội
            4. Bệnh án nội trú (ngoại khoa, nội khoa, liên chuyên khoa, sản khoa)
            5. Quản lý Dược
            6. Phẩu thuật/ thủ thuật
            7. Quản vật tư tiêu hao (bệnh nhân sử dụng, quản lý kho chẵn (kho thiết bị y tế, bông băng hoá chất, …), kho lẽ
            8. Cận lâm sàng (xét nghiệm, X-Quang, nội soi, siêu âm, MRI, CT, DSA,...)
            9. Phần mềm kế toán (dành cho bệnh viện)
            10. Báo cáo lãnh đạo (kế hoạch tổng hợp, quản lý chất lượng, chỉ đạo tuyến)
            11. Quản lý nhân sự tiền lương
            12. Trang thiết bị y tế
            13. Quản trị hệ thống


Là một hệ thống quản lý bệnh viện tổng thể bao gồm nhiều phân hệ hoạt động theo quy trình xuyên suốt, chặc chẽ quá trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú, viện phí, dược, cận lâm sàng, phẩu thuật thủ thuật, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế, báo cáo tổng hợp, tài chính kế toán...

Quản lý công tác in phôi nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, cập nhật chi tiết công tác chuyển tuyến, phản hồi và các báo cáo chuyển tuyến theo quy định.

Các báo cáo phục vụ công tác quản lý: kiểm soát thời gian từ khâu đăng phí, thực hiện cận lâm sàng, viện phí, phát thuốc, báo cáo quản lý chất lượng.
Xem chi tiết bảng mô tả chức năng phần mềm theo từng phân hệ: chi tiết chức năng

Xem chi tiết thông tin chức năng theo phân hệ: (click vào thông tin phân hệ bên dưới để xem chi tiết)