Tải phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

.

Sau khi xem giới thiệu bạn hãy sử dụng thật miễn phí trước khi quyết định chọn nhà cung cấp, chỉ cần download về máy, giải nén, đăng ký và sử dụng ngay.

TẢI VỀ

Tải phần mềm quản lý nhân sự, click vào link để tải về (dữ liệu demo online) Phan_mem_nhan_su_SVHRIS.exe

Chú ý: Link full có cả phần mềm SQL Server express miễn phí để cài đặt dữ liệu dùng riêng tại máy tính cá nhân (330MB):  Phan_mem_nhan_su_SVHRIS_Full.exe

THAM KHẢO:

Hướng dẫn từng bước sử dụng phần mềm Click here

Video hướng dẫn sử dụng Click here

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  Click here

HƯỚNG DẪN:

Phần mềm ứng dụng không cần cài đặt (yêu cầu máy tính cài sẵn Microsoft .NET Framework 4.0).

Khi download xong thì double click vào file đã tải về Phan_mem_nhan_su_SVHRIS.exe để giải nén và phần mềm. Phần mềm sẽ tự động tạo shortcut: "PM QLNS SV.HRIS" ở màn hình desktop, click vào biểu tượng này để chạy phần mềm. Nếu có lỗi khi chạy shortcut xảy ra thì vào thư mục phần mềm “PM QLNS SV.HRIS” tìm file SVHRISApp.exe để chạy phần mềm.

Lần đầu khi tiên khi mở phần mềm thì phần mềm sẽ tự động mở màn hình đăng ký sử dụng. Bạn phải đăng ký thông tin (công ty, địa chỉ, điện thoại,…) để sử dung phần mềm. Khi đăng ký thành công phần mềm sẽ tự động gởi email có thông tin Tên đăng nhập và password qua email đã đăng ký.


Phân hệ

Quản lý hồ sơ nhân sự Quản lý hồ sơ Quản lý chi tiết mọi thông tin hồ sơ nhân viên theo quá trình (lịch sử)
Chấm công nhân sự Chấm công Liên kết số liệu chấm công, quản lý thông tin các khoản được hưởng, tính lương một cách nhanh chóng, chính xác
Tiền lương nhân sự Tiền lương Quá trình lương: lương cơ bản (lương hợp đồng), lương công ty, hỗ trợ quản lý theo hệ số, bảng lương, ngạch, bậc,..
Bảo hiểm nhân sự Bảo hiểm Bảo hiểm nhân viên an toàn