Sản phẩm của chúng tôi

Phan mem quan ly tong the nguon nhan luc

Quản lý hồ sơ miễn phí, sản phẩm đóng gói giá rẻ cài bảng lương riêng và phần mềm phát triển theo yêu cầu đặc thù

 • Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và triển khai phần mềm quản lý nhân sự SV.HRIS theo yêu cầu đặc thù cho nhiều loại hình doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển sản phẩm vừa chạy trên môi trường web (ứng dụng web) và phần mềm ứng dụng.
 • Phần mềm ứng dụng SV.HRIS đóng gói giả rẽ nhưng chuyên nghiệp, cài đặt bảng công và bảng lương chi tiết riêng với chi phí thấp nhất mà không phải xây dựng dự án đặc thù.
 • Với nhu cầu xây dựng phần mềm nhân sự theo đặc thù riêng của doanh nghiệp bạn thì chúng tôi tự tin đã có kinh ngiệp xây dựng phần mềm cho nhiều loại hình doanh nghiệp và đã phát triển sản phẩm Core SV.HRIS có nhiều tính động để tùy chỉnh theo yêu cầu khách nhanh nhất mà không phải chỉnh sửa source code nhiều, điều này quyết định sự thành công của dự án.

Chi tiết
Phan mem quan ly tong the benh vien

Giải pháp quản lý toàn diện các nghiệp vụ hoạt động bệnh viện một cách tổng thể, toàn diện và chặc chẽ theo từng phòng ban

 • Tin học hoá các nghiệp vụ quản lý cho toàn bệnh viện.
 • Toa thuốc, bệnh án, tờ điều trị điện tử
 • Đáp ứng nghiệp vụ theo từng phòng ban/khoa phòng trong bệnh viện, liên kết số liệu giữa các phòng ban chức năng và phòng tài vụ.
 • Quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh án của bệnh nhân.
 • Tự động tổng hợp số liệu sử dụng cho bệnh nhân để lập phiếu thanh toán tiền đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu.Chi tiết

Quản lý thẩm mỹ viện

Quản lý chặt chẽ, thông minh giúp bạn đắc lực trong công việc quản lý và điều hành công việc.

 • Tin học hoá các nghiệp vụ quản lý cho toàn thẩm mỹ viện.
 • Đáp ứng nghiệp vụ theo từng phòng ban/khoa phòng trong thẩm mỹ viện, liên kết số liệu giữa các phòng ban chức năng và phòng tài vụ.
 • Quản lý chặt chẽ thông tin khách hàng và hồ sơ trị liệu của khách hàng.
 • Tự động tổng hợp số liệu sử dụng cho khách hàng để lập phiếu thanh toán tiền đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu.

Chi tiết

Phản hồi khách hàng

Tin Tức Sao Việt

Tin tức Công nghệ Sao Việt

Cập nhật tin tức mới nhanh chóng

Phần mềm nhân sự phiên bản ứng dụng không cần cài đặt (yêu cầu máy đã có Frame work 2.0).
Phần mềm quản lý nhân sự dùng thử tên đăng nhập: Administrator, mật khẩu: cncsaoviet. Dữ liệu dùng riêng cài tại máy tên đăng nhập: Admin, mật khẩu: cncsaoviet.
Công ty CNC Sao Việt giới thiệu phần mềm nhân sự miễn phí cho doanh nhgiệp nhỏ (< 30 nhân viên), doanh nghiệp vừa, lớn miễn phí phân hệ nhân sự, hạn chế phân hệ tính lương sau 2 tháng sử dụng, không hạn chế người dùng (user).