• Sử dụng thật trước khi mua phần mềm: download phần mềm.


  • Miễn phí doanh nghiệp nhỏ (<= 30 nhân viên), doanh nhgiệp >= 30 nhân viên nhân sự không ràng buộc, chấm công, tính lương hạn chế sau 2 tháng sử dụng thật tế
  • Giá phần mềm nhân sự đóng gói (không sửa đổi), nhân sự, chấm công ty, tính lương, báo giá, yêu cầu chỉnh sửa, tư vấn liên hệ trực tiếp admin@saovietsoft.vn – 08.38132700.
  • Tham khảo nhanh phần mềm bằng video trước khi quyết định dùng phần mềm nhân sự chấm công tính lương theo trình tự các chức năng:
   1. Cập nhật cơ cấu tổ chức: Click vào để xem video.
   2. Cập nhật thông tin nhân viên vào phần mềm: Click vào để xem video.
   3. Quản lý hồ sơ cá nhân chi tiết: Click vào để xem video.
   4. Thuyên chuyển công tác: Click vào để xem video.
   5. Bảng chấm công tháng, quản lý phép: Click vào để xem video.
   6. Tiền lương: bảng tính lương chi tiết và cập nhật thông tin tiền lương chi tiết: Click vào để xem video
  • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý nhân sự, chấm công, tính lương: chức năng chi tiết.
  • Tính năng nổi bật: (click vao link để xem minh họa)
   1. Tiện dụng: nhập liệu dạng danh sách như excel nhưng quản lý thông tin là chi tiết theo quá trình (theo lịch sử thời gian) hồ sơ nhân viên, chấm công, tiền lương.
   2. Tổ chức dạng sheet như sheet excel theo từng tháng: chấm công, tính lương.
   3. Tiền lương: cho phép cập nhật thông tin tiền lương trực tiếp từ bảng lương chi tiết, nhưng lưu trữ vẫn theo quá trình (lương cơ bản, lương net, các khoản phụ cấp, khấu trừ) phục vụ xem lịch sử, danh sách, báo cáo, thống kê. Thường nhân viên tính lương rất vất vả khâu sửa lại số liệu khi đã xử lý lương xong, phải vào từng chức năng chi tiết cập nhật lại thông tin sau đó lại xử lý lại rất mất thời gian, chúng tôi đã khắc phục được nhược điểm này.
   4. Tính lương: công thức lương động, chỉnh sửa dễ dàng khi các chính sách nhà nước thay đổi.
   5. Các biểu mẫu hỗ trợ dạng Word, Excel, thống kê dạng chart.
    1. Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự chấm công tính lương SV.HRIS: Click vào để xem.
    2. Màn hình tham khảo: (Sản phẩm có 2 phiên bản ứng dụng và Web application)  NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM nhân sự SV.HRIS