54 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

 

Tel: 08.38132700 – Fax: 08.38132701

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương

SV.HRIS

 

TPHCM -   2011

 

 


NỘI DUNG TÀI LIỆU

1.      Giới thiệu SV.HRIS. 5

1.1.      Màn hình chính. 5

1.2.      Xem hướng dẫn sử dụng bằng video: 5

1.3.      Hướng dẫn tổng quan. 6

2.      Hướng dẫn dùng chung. 7

2.1.      Cài đặt dữ liệu trên máy. 7

2.2.      Đăng nhập vào phần mềm.. 12

3.      Thông tin nhân viên. 14

3.1.      Cơ cấu tổ chức. 14

3.2.      Thêm nhân viên mới. 18

3.3.      Hồ sơ cá nhân. 19

3.4.      Thuyên chuyển công tác(dạng danh sách) 21

3.5.      Thuyên chuyển công tác(dạng danh Form) 23

3.6.      Hợp đồng và quản lý hợp đồng(dạng danh sách) 24

3.7.      Hợp đồng và quản lý hợp đồng(dạng danh Form) 26

3.8.      Khen thưởng và kỷ luật(dạng danh sách) 27

3.9.      Nghỉ việc. 29

4.      Chấm công tay. 32

5.      Chấm công máy. 34

5.1.      Dữ liệu quẹt thẻ: 34

5.2.      Sửa công tháng: 37

5.3.      Thiết Lập Ca: 39

5.4.      Phân ca: 41

5.5.      Gán ca theo tháng: 41

5.6.      Gán ca cho nhân viên: 42

5.7.      Lấy dữ liệu tự động: 43

5.8.      Tổng công: 45

5.9.      Chế độ thai sản: 46

5.10.        Nghỉ phép: 47

5.11.        Lưu phép tháng: 48

5.12.        Quản lý phép năm. 48

5.13.        Bù công tháng. 49

5.14.        Thiết lập chế độ nghỉ. 50

5.15.        Báo cáo công: 51

6.      Lương. 51

6.1.      Import và xem quá trình lương: 51

6.2.      Khấu trừ bổ sung lương, phụ cấp lương: 56

6.3.      Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh) 57

6.4.      Thông tin tài khoản ngân hang. 57

6.5.      Tính lương: 57

7.      Bảo hiểm.. 66

7.1.      Bảo hiểm xã hội 66

7.2.      Bảo hiểm y tế. 68

7.3.      Danh sách tham gia bảo hiểm.. 70

7.4.      Thông tin báo BH.. 72

7.5.      Nghỉ hưởng CD. 76

8.      Đào tạo. 78

8.1.      Danh sách khóa đào tạo. 78

8.2.      Chi tiết khóa học. 79

8.3.      Danh sách học viên. 80

8.4.      Kết quả khóa đào tạo. 81

9.      Tuyển dụng. 82

9.1.      Danh sách mô tả công việc. 82

9.2.      Chi tiết mô tả công việc. 84

9.3.      Danh sách các đợt tuyển dụng. 84

9.4.      Thông tin tuyển dụng. 86

9.5.      Thông tin ứng viên. 87

9.6.      Chi tiết ứng viên. 89

9.7.      Chỉ định ứng viên. 90

9.8.      Chi tiết đợt tuyển dụng. 91

9.9.      Kết quả tuyển dụng. 93

10.        Đánh giá. 96

11.        Hệ thống. 104

11.1.        Đổi mật khẩu. 104

11.2.        Tạo Users, phân quyền. 105

11.3.        Phân quyền chi tiết. 106

11.4.        Phân quyền phòng ban. 106

12.        Import 108

12.1.        Import nhân viên mới 108

 


1.   Giới thiệu SV.HRIS

 

1.1.              Màn hình chính

 

 

 

1.2.              Xem hướng dẫn sử dụng bằng video:

1

Cơ cấu tổ chức

Click xem Video

2

Thêm nhân viên mới

Click xem Video

3

Hồ sơ cá nhân

Click xem Video

4

Thuyên chuyển công tác

Click xem Video

5

Chấm công

Click xem Video

6

Tính lương

Click xem Video

 

 

 

 

 

 

 

1.3.              Hướng dẫn tổng quan

STT

Chức năng

Mục đích

Ghi chú

I

Nhân sự

Home à Nhân sự

- Thêm nhân viên

- Lý lịch

- Hợp đồng

- Quá trình làm việc (công việc, thuyên chuyển)

- Khen thưởng, kỷ luật

- Các danh sách (ds nv, ds thuyên chuyển,..)

- Tìm kiếm nhân viên (theo tiêu chí)

 

II

Chấm công

Home à Chấm công

- Thiết lập loại nghỉ hằng tuần theo loại nhân viên

- Quản lý nghỉ phép và các ngày nghỉ khác

- Chấm công tay cho từng nhân viên (thiết lập ngày nghỉ hăng tuần cho loại ngày nghỉ bất kỳ, nhập thời gian làm việc ngoài giờ trong tháng)

- Nhập làm ngoài giờ cho nhiều người hiển thị theo tháng (nữa tháng) hoặc theo ngày

- Kết xuất bảng tổng hợp công tháng

- Bảng tổng hợp ngày nghỉ của nhân viên theo năm

- Chuyển phép dư sang năm sau

 

III

Tiền lương

Home à Tiền lương

- Ghi nhận quá trình lương (cty, NN theo ngạch, bậc, các khoảng phụ cấp)

- Ghi nhận thông tin phụ cấp (thâm niên,..), khấu trừ (tiết kiệm), cộng trừ hăng tháng (điện thoại, công tác xã hội, ..)

- Tính lương kỳ 1

- Nhập % hoành thành doanh thu cho người hưởng lương doanh thu, % tăng giảm doanh thu cho nhân viên

- Tính lương, in bảng lương

 

 

 

2.   Hướng dẫn dùng chung

 

2.1.              Cài đặt dữ liệu trên máy.

Khi chạy chương trình, trong màn hình login chọn Tùy chọn

 

Sau đó sẽ xuất hiện màn hình tùy chỉnh.

 

Nhấn Cài đặt DL.

 

  1. Chọn Mặc định (Không biết SQL server): bạn là người dùng phần mềm muốn phần mềm tự động làm tất cả.

Chọn dữ liệu demo hoặc dữ liệu mới: dữ liệu mới là dữ liệu trống, dữ liệu demo là dữ liệu có sẵn một số dữ liệu ví dụ.

Nhấn Tiếp tục.

 

Chọn I accept the licensing terms and conditions.

Nhấn Next

 

Nhấn Next

 

Nhấn Next

 

Nhấn Finish

 

Nhấn OK

Nhấn Hoàn thành

  1. Chọn tùy chỉnh (biết cấu hình SQL server).

Nhấn Tiếp tục.

 

  1. Cài SQL mới: phần mềm sẽ cài đặt sql server mới theo thong tin server bạn nhập.
  2. Chọn SQL server có sẵn: nếu máy bạn đã cài sắn SQL bạn chỉ cần nhập thong tin đăng nhập SQL để tiếp tục.

Nhấn Tiếp tục.

 

Dữ liệu mới: dữ liệu trống.

Dữ liệu demo: có sẵn một số dữ liệu mẫu.

Tùy chọn: chọn file backup đã zip lại thành file zip.

Nhấn Tiếp tục.

 

Nhấn hoàn thành để hoàn tất việc cài đặt.

2.2.              Đăng nhập vào phần mềm

ü  Để sử dụng phần mềm thì bạn hảy thực hiện:

1.    Nếu máy tính bạn đã tạo shortcut đến phần mềm thì bạn chỉ cần double click vào biểu tượng:

ü  Đăng nhập vào hệ thống:

 

2.    User name: tên đăng.

3.    Password: do nhân sự cấp lúc đầu, sau đó bạn tự thay đổi.

4.    Tự động đăng nhập: để đăng nhập vào hệ thống những lần sau.

5.    Tùy chọn: dùng để điều chỉnh kết nối với cơ sở dữ liệu: