54 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

 

Tel: 08.38132700 – Fax: 08.38132701

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương

SV.HRIS

 

TPHCM -   2011

 

 


NỘI DUNG TÀI LIỆU

1.      Giới thiệu SV.HRIS. 5

1.1.      Màn hình chính. 5

1.2.      Xem hướng dẫn sử dụng bằng video: 5

1.3.      Hướng dẫn tổng quan. 6

2.      Hướng dẫn dùng chung. 7

2.1.      Cài đặt dữ liệu trên máy. 7

2.2.      Đăng nhập vào phần mềm.. 12

3.      Thông tin nhân viên. 14

3.1.      Cơ cấu tổ chức. 14

3.2.      Thêm nhân viên mới. 18

3.3.      Hồ sơ cá nhân. 19

3.4.      Thuyên chuyển công tác(dạng danh sách) 21

3.5.      Thuyên chuyển công tác(dạng danh Form) 23

3.6.      Hợp đồng và quản lý hợp đồng(dạng danh sách) 24

3.7.      Hợp đồng và quản lý hợp đồng(dạng danh Form) 26

3.8.      Khen thưởng và kỷ luật(dạng danh sách) 27

3.9.      Nghỉ việc. 29

4.      Chấm công tay. 32

5.      Chấm công máy. 34

5.1.      Dữ liệu quẹt thẻ: 34

5.2.      Sửa công tháng: 37

5.3.      Thiết Lập Ca: 39

5.4.      Phân ca: 41

5.5.      Gán ca theo tháng: 41

5.6.      Gán ca cho nhân viên: 42

5.7.      Lấy dữ liệu tự động: 43

5.8.      Tổng công: 45

5.9.      Chế độ thai sản: 46

5.10.        Nghỉ phép: 47

5.11.        Lưu phép tháng: 48

5.12.        Quản lý phép năm. 48

5.13.        Bù công tháng. 49

5.14.        Thiết lập chế độ nghỉ. 50

5.15.        Báo cáo công: 51

6.      Lương. 51

6.1.      Import và xem quá trình lương: 51

6.2.      Khấu trừ bổ sung lương, phụ cấp lương: 56

6.3.      Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh) 57

6.4.      Thông tin tài khoản ngân hang. 57

6.5.      Tính lương: 57

7.      Bảo hiểm.. 66

7.1.      Bảo hiểm xã hội 66

7.2.      Bảo hiểm y tế. 68

7.3.      Danh sách tham gia bảo hiểm.. 70

7.4.      Thông tin báo BH.. 72

7.5.      Nghỉ hưởng CD. 76

8.      Đào tạo. 78

8.1.      Danh sách khóa đào tạo. 78

8.2.      Chi tiết khóa học. 79

8.3.      Danh sách học viên. 80

8.4.      Kết quả khóa đào tạo. 81

9.      Tuyển dụng. 82

9.1.      Danh sách mô tả công việc. 82

9.2.      Chi tiết mô tả công việc. 84

9.3.      Danh sách các đợt tuyển dụng. 84

9.4.      Thông tin tuyển dụng. 86

9.5.      Thông tin ứng viên. 87

9.6.      Chi tiết ứng viên. 89

9.7.      Chỉ định ứng viên. 90

9.8.      Chi tiết đợt tuyển dụng. 91

9.9.      Kết quả tuyển dụng. 93

10.        Đánh giá. 96

11.        Hệ thống. 104

11.1.        Đổi mật khẩu. 104

11.2.        Tạo Users, phân quyền. 105

11.3.        Phân quyền chi tiết. 106

11.4.        Phân quyền phòng ban. 106

12.        Import 108

12.1.        Import nhân viên mới 108

6.   Lương

6.1.              Import và xem quá trình lương:

  1. Chuẩn bị file và import :  có 2 cách chuẩn bị mẫu
    1. Mẫu 1: ta gôm lương nhiều tháng lại chung 1 file cách này thì ta chỉ import 1 lần

 

 

b.    Mẫu 2: Import quá trình lương theo từng tháng cách này thì ta chỉ import nhiều lần

 

 

·        Import quá trình lương

1.  Tiền Lương à Quá trình lương

è Click nút Import

Chương trình sẽ hiện ra màng hình import

 

Sau khi click nút “Browse”  tiếp theo ta sẽ chọn đến file excel đã chuẩn bị

 

Tiếp theo ta chọn file và click nút open

Sau khi click nút “Tạo lưới”

Sau khi lưu xong chuong trinh hiện thông báo “Lưu thành công”

 

  1. Xem quá trình lương

 

Tiền Lương à Quá trình lương

è   màng hình này chỉ xem được mức lương hiện tại của nhân viên.

Muốn xem lịch sử quá trình lương của 1 nhân viên ta vào

Tiền Lương à Thông tin lương NV

 

6.2.              Khấu trừ bổ sung lương, phụ cấp lương:

Vào menu Tiền lương -> K.Trừ, B.Sung lương

 

Chọn phòng ban -> tháng -> nhấn xem.

Nhập các khoản phụ cấp, cộng trừ trên lưới cho nhân viên -> nhấn lưu.

6.3.              Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh)

Vào menu Tiền lương -> Thông tin lương NV.

 

Chọn tab như hình trên.

Nhập số người phụ thuộc -> nhấn lưu.

6.4.              Thông tin tài khoản ngân hang.

Vào menu Tiền lương -> Thông tin lương NV.

 

Chọn tab như hình trên.

Chọn ngân hang, nhập tài khoản… -> nhấn Lưu.

 

6.5.              Tính lương:

ü  Hường dẫn bằng video: Click để xem video Tính lương

ü  Để vào màn hình lương bạn thực hiện:

          Trên màn hình chính bạn chọn mục tiền lương, Hoặc vào menu Tiền lương -> Tính lương

                   

 

Sau khi nhấn tính lương sẽ xuất hiện màn hình để bạn tính lương:

 

Ø  Chỉnh sửa lương:

1.    Nhập dữ liệu trực tiếp trên ô(1): VD: Nhân viên TRần văn Đại MS 0002, sửa lương CB 2,500,000 thành 3,000,000

2.    Nhập dữ liệu liên quan(2): VD: tại ô tiền điện thoại bạn nhấn ‘F2’ sẽ xuất hiện màn hình sửa dữ liệu cho phép bạn sửa phụ cấp điện thoại, và từ PC điện thoại và công thức tính tiền điện thoại sẽ tính ra tiền ĐT và nhấn nút lưu để hoàn thành

3.    Sửa công thức lương(3): VD: tại ô lương công ty bạn nhấn nút ‘F3’ màn hình sẽ hiện ra bảng công thức lương khi đó bạn có thể sửa công thức lương, công thức tính trực tiếp hoặc giá trị cho ô này.

 

+ Nút Lưu CT tất cả dung để lưu công thức này vào công thức tính giá trị gốc cho tất cả nhân viên, khi nhấn nút này bạn nên nhấn xử lý lương để xử lý lại lương cho toàn bộ nhân viên.

+ Nút lưu dùng để lưu công thức hoặc giá trị cho ô này.

4.    Sửa dữ liệu gốc(4): VD: tại ô N.Công bạn nhấn nút ‘F4’ sẽ hiện ra màn hình để bạn sửa ngày công cho nhân viên này trong tháng.

5.    Xử lý lương(5): khi dữ liệu lương của nhân viên hoặc phòng ban tháng này chưa có hoặc bạn muốn tính lại lương bạn sẽ chọn nhân viên hoặc phòng ban sau đó nhấn xử lý để tạo hoặc tính lại lương.

6.    Lưu bảng lương(6): sau khi bạn chỉnh sửa xong bảng lương bạn nhấn nút này để lưu lại bảng lương.

7.    Khóa lương(7): khi đã hoàn thành bảng lương tháng và bạn muốn khóa bảng lương này không cho phép chỉnh sửa bạn nhấn nút khóa lương để khóa bảng lương tháng này.

8.    Xóa lương(8): để xóa lương nhân viên bạn chọn nhân viên cần xóa sau đó nhấn nút này để xóa lương của nhân viên đã chọn.

+ Chọn nhân viên:

+ Chọn tất cả nhân viên: bạn click vào chữ chọn phía trên cột chọn.

 ->    

9.    Import(9): để import các khoản phụ cấp và khoản trừ bạn nhấn nút này để import các khoản đó vào theo file mẫu đã cho sẵn.

10. Liên kết(10): Bạn nhấn nút này để mở màn hình Quá trình lương hoặc thông tin tài khoản bảo hiểm.

11. Báo cáo(11): bạn nhấn vào nút báo cáo sau đó chọn các báo cáo cần xuất gồm: Bảng lương chi tiết, bảng lương TM, phiếu lương, ký lương.

 

12. Chọn phòng ban(12): bạn nhấn vào link này sẽ hiện màn hình:

-      Khi vào màn hình bạn chọn phòng ban cần tính lương bằng cách:

                                              Chọn 1 trong 2 liên kết ở góc trên, phía bên trái màn hình

Khi chọn lien kết trên sẽ xuất hiện màn hình cho bạn chọn phòng ban

- Để chọn phòng ban: bạn double click vào phòng ban cần chọn hoặc click vào phòng ban rồi bấm nút chọn hoặc nhấn enter.

- Để chọn nhân viên trong phòng ban bạn nhập mã hoặc tên nhân viên cần tìm vào ô mã hoặc tên tương ứng bên trên.

13. Chọn các chức năng(13):

+ Hiện Ghi chú: chọn check này để hiện dòng ghi chú(14).

+ Sort lưới: chọn check này để hiện dòng tìm kiếm nhanh trên lưới(17).

+ Lương đủ cột: chọn check này để hiện các cột lương đủ.

          VD: Cột phụ cấp điện thoại, nếu làm đủ công trong tháng thì cột tiền điện thoại bằng cột phụ cấp trên tháng.

+ Cột nhập liệu: hiện tất cả các cột cho phép nhập liệu.

+ Lưu tự động: tự động lưu dữ liệu thay đổi khi chuyển dòng.

+ Cấu hình cột hiển thị : hiện màn hình cấu hình cột (ẩn, hiện, sắp xếp, chỉnh sửa…)

+ Định nghĩa công thức lương : hiện màn hình định nghĩa công thức lương.

+ Fix left right : Định số cột đứng trái, phải và lưu độ rộng cột.

14. Ghi chú(14):

+ Nút chi tiết giống như bạn nhấn ‘F2’.

+ Nút C.thức giống như bạn nhấn ‘F3’

+ Nút d.liệu gốc giống như bạn nhấn ‘F4’

15. Chọn tháng(15):

 

- Chọn tháng lương:

- Chọn tháng lương khác:

+ Chọn MM/YYYY sẽ xuất hiện bảng các tháng và năm để tính

                  Sau đó bạn chọn năm và tháng cần chọn.

16. Nhân viên có 2 mức lương trong tháng:

Theo hình trên ta thấy nhân viên NV0023 có 2 quá trình lương: 12/07/2011 -> 11/09/2011 và 12/09/2011 trở đi.

Như vậy nghĩa là 09/2011 nhân viên này hưởng 2 mức lương khác nhau: 01-> 11/09/2011 hưởng mức lương 3,000,000; hiệu suất 500,000 và 12 -> 30/09/2011 hưởng mức lương 5,000,000; hiệu suất 1,000,000

Khi tính lương thì cột lương thực tế của tháng đó sẽ bằng (ngày công đi làm 01->11/09)* 3,000,000/ngày công quy định trong tháng + (ngày công đi làm 12->30/09)* 5,000,000/ngày công quy định trong tháng. Tương tự cho lương hiệu suất.

Ta có bảng lương như sau:

+ Bảng lương chi tiết:

                   + Bảng lương TM:

                  

                   + Phiếu lương:

                  

                   + Ký lương: