Phần mềm quản lý nhân sự đóng gói giá rẽ


  • Phần mềm nhân sự đóng gói SV.HRIS

    - Phần mềm đóng gói giá: liên hệ trực tiếp công ty 08.38132700 - admin@saovietsoft.vn

+ Hỗ trợ cài đặt dữ liệu dùng riêng tại công ty, kết nối nhiều mày tính cùng dùng chung dữ liệu.

+ Hỗ trợ kết nối dữ liệu vào ra từ máy chấm công.

+ Không giới hạn máy tính cài đặt sử dụng phần mềm (nên chú ý khi lựa chọn nhà cung cấp).

+ Không giới hạn số  lượng người dùng (User) (nên chú ý khi lựa chọn nhà cung cấp).

+ Không giới hạn số lượng nhân viên, số lượng công ty, chi nhánh, phòng ban (nên chú ý khi lựa chọn nhà cung cấp).


- Chỉnh sửa bảng lương, công thức tính lương kinh phí cộng thêm tùy vào mức độ chỉnh sửa, độ phức tạp, gởi các nội dung theo yêu cầu bên dưới chúng tôi sẽ báo giá chỉnh sửa chi tiết qua email, nội dung chỉnh sửa:

+ Bảng lương chi tiết bằng file excel, có dữ liệu mẫu, có công thức và bảng mô tả công thức (nếu có).

+ Phiếu lương.

+ Bảng lương tổng hợp.

+ Bảng lương chuyển khoản.


  • Phần mềm làm theo yêu cầu

- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để làm việc chi tiết.

- Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp với thời gian chỉnh sửa (customize) phần mềm nhanh nhất.