Quản lý lương công nhân - Tải phần mềm

Tải phần mềm

Download phần mềm tính lương công nhân xây dựng SV.SVHRISWORKER

Phần mềm ứng dụng không cần cài đặt (file .exe là file nén winrar, dữ liệu tham khảo là online (đám mây) không cần cài đặt database trên máy, hỗ trợ khởi tạo dữ liệu riêng của công ty.

Nếu lần đầu tiên sử dụng thì phần mềm sẽ mở màn hình đăng ký thông tin sử dụng, bạn điền thông tin đầy đủ và hoàn thành thì phần mềm sẽ tự động gởi password đăng nhập qua email (check mục spam nếu không thấy trong inbox)

Dung lượng file này là 85 MB

- Phan_mem_cong_nhan_SVHRISWORKER.exe

Danh sách khách hàng sử dụng: Cotecons, Unicon, Phú Hưng Gia, An Gia Minh, FDCC.

Phân hệ