Quản lý lương công nhân - Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

TỔNG QUAN CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯƠNG CÔNG NHÂN XÂY DỰNG


- Tiền lương là một phần chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của một dự án xây dựng do đó để quản lý tốt là một vấn đề không dễ cho các doanh nghiệp.
 
- Quản lý nhiều công trình, nhiều đội một lúc và in cáo báo cáo thống kê về lương của công nhân,.. là vấn đề khó khăn và tốn nhiều thời gian khi sử dụng excel hoặc giấy tờ. Vì vậy công ty phần mềm CNC Sao Việt đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tính lương công nhân xây dựng SV.HRISWorker.
 
- Phần mềm SV.HRISWorker là phần mềm tính lương công nhân xây dựng chuyên nghiệp bao gồm các phân hệ , công nhân(hồ sơ công nhân, hợp đồng lao động, bảng cam kết, thuế thu nhập cá nhân) , tính lương(tính lương trực tiếp từ file excel ở các đội mang về), in báo cáo thống kê và hợp đồng lao động..

Tổng quan chức năng phần mềm

Công nhân

1. DS công nhân
Quản lý thông tin nhân viên, hợp đồng, thông tin bảng cam kết, mã số thuế, người phụ thuộc.
- Nhân sự : Họ tên, CMND, địa chỉ, ngày sinh,..
- Hợp đồng : Công trường, đội, mã hợp đồng, số lượng hợp đồng,...
- Cam kết : Công trường, đội, ngày bắt đầu, năm cam kết, số tiền.
- MST : Mã số thuế, số người phụ thuộc, ngày hiệu lực.

2. Hợp đồng
Quản lý chi tiết hợp đồng từng nhân viên.
- Quản lý thông tin hợp đồng, danh sách các hợp đồng cũ và mới.
- Hỗ trợ đưa hợp đồng vào phần mềm từ file Exel.

3. Bảng cam kết
Quản lý thông tin chi tiết về việc cam kết của công nhân.
- Thông tin và danh sách các bản cam kết của công nhân.
- Hỗ trợ đưa bảng cam kết vào phần mềm từ file Exel.

4. Người phụ thuộc
- Quản lý thông tin chi tiết về số người phụ thuộc, mã số thuế.
- Hỗ trợ đưa người phụ thuộc, mã số thuế vào phần mềm từ file Exel.
Tiền lương

- Quản lý tiền lương theo từng đội.
- Lấy bảng lương từ công trường đưa về từ file Excel đưa vào phần mềm để tính lương, tự động kiểm tra dữ liệu từ file Excel.
- Xuất báo cáo danh sách bảng lương.

Danh mục

1. Công trường
Quản lý thông tin công trường
- Mã công trường, tên công trường, chỉ huy công trường, số giấy ủy quyền,...
- In danh sách các công trường
2. Đội thi công
Quản lý thông tin đội thi công
- Mã đội, tên đội.
- In danh sách các đội.

Báo Cáo

1. Báo cáo thống kê
Quản lý in các báo cáo về lương, thông tin công nhân.
- Công nhân và hợp đồng.
- Công nhân trùng thời gian.
- Chi tiết thuế TNCN cho một đội.
- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN.
- Tổng hợp tiền lương, tiền công cả năm.
- Tổng hợp tiền lương, tiền công 6 tháng đầu.
- Tổng hợp tiền lương, tiền công 6 tháng cuối.
- Danh sách công trường.

2. Tính thuế TNCN
Tính thuế TNCN cho công nhân theo từng tháng

In ấn

1. In hợp đồng
Quản lý in hợp đồng lao động cho công nhân.

2. In bảng cam kết
Quản lý in báo cáo thông tin bảng cam kết

Download phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

- Cài đặt số liệu click vào để xem.
- Sử dụng phần mềm click vào để xem.

Giao diện tham khảo

Giao diện chính

Chức năng tính lương

Chức năng nhập lương từ file Excel

Danh sách khách hàng đang sử dụng phần mềm:
- Công ty xây dựng Coteccons
- Công ty xây dựng Unicons
- Công ty xây dựng Phú Hưng Gia
- Công ty xây dựng F.D.C.C
- Công ty xây dựng An Gia Minh

Phân hệ