Human resource

Professionally, easy to use, from payroll services for company to overall solution for large enterprise

Human resource - typical customers

Human resource - typical customers

-     CT.Group Viet Name: about 1000 employee
-     Triumph Viet Name: about 4500 employee
-     KhaiVy Corp: about 4500 employee
    +    Khai vy HCM
    +    Khai vy Qui Nhơn: KV Qui Nhon, Duyen Hai
    +    Khai vy Nha Trang (Hotel, Hon Tam Resort)
-     Rolls – Royce (old ODIM)
-     Bestbuy Viet Name: 500 employee (HCM/HN/DN)
-     Phu Nhuan Construction : about 500 employees
-     Contec Construction (Conteccons): 650 employees, total worker about 10.000, presence about 3000 to 5000 worker (manager payroll)
-     Faculty of Mining (Mo Nam Bo Company) – Vung Tau: 350 employee
-     Plannet Sports Viet Name : 450 employees (Office + about 50 shops,  HCM/HN/HP)
-     Apparel Hakers Viet Name : 700 workers
-     Huyndai Construction Viet Name: 200 employees
-     Tri Viet Media Corp (HTV3 channel TV): 200 employees
-     Dong Hung Industrial (Binh Duong Industial Park):  4000 workers.
-     K&K Viet Name (Tan Thuan Industrial Park): 8000 workers
-     COMECO Petrolimex
-     Phu Nhuan Hospital
-     Trung Vuong Hospital

Human Resource Information System
Quản lý hồ sơ nhân sự Insurance Quản lý chi tiết mọi thông tin hồ sơ nhân viên theo quá trình (lịch sử)
Chấm công nhân sự Timesheet Liên kết số liệu chấm công, quản lý thông tin các khoản được hưởng, tính lương một cách nhanh chóng, chính xác
Tiền lương nhân sự Payroll Quá trình lương: lương cơ bản (lương hợp đồng), lương công ty, hỗ trợ quản lý theo hệ số, bảng lương, ngạch, bậc,..
Bảo hiểm nhân sự Insurance Bảo hiểm nhân viên an toàn