Chức năng Mô tả
1. Nhân sự 
   Cơ cấu tổ chức - Cập nhật cơ cấu tổ chức theo sơ đồ tổ chức công ty dạng cây thư mục
- Tùy qui mô công ty bạn mà nhập liệu tương ứng, phần mềm tổ chức như sau: Công ty (Company) -> Đơn vị (Division / Level 1) -> Pḥng ban (Department / Level 2) -> Tổ nhóm (Section / Team / Level3).
- Ví dụ Ban giám đốc, Pḥng kế toán, Pḥng nhân sự, …. Chú ư cột “TT” là cột số thứ tự các pḥng ban sau này phần mềm sẽ xếp danh sách nhân viên theo thứ tự này.
 Danh sách nhân viên Quản lư và cập nhật thông tin nhân viên dạng sanh sách như excel
    - Mă, họ tên, ngày vào, pḥng ban, chức danh
    - Lư lịch: giới tính, CMND, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, điện thoại, tŕnh độ, ...
    - Địa chỉ, thông tin mă về bảo hiểm (mă thẻ, nới KCB, ...), thông tin tài khoản ngân hàng, mă số thuế cá nhân.
    - Import thông tin nhân viên từ file Exel.
    - Xuất báo cáo danh sách nhân viên, in lư lịch cá nhân.
    - Sắp xếp nhân viên theo pḥng ban (tŕnh tự theo thứ tự đánh số trong cơ cấu tổ chức, ví dụ Ban giám đốc đứng dầu là số 1), trong cùng pḥng ban th́ sếp theo chức danh (theo số thứ tự trong bảng danh mục chức danh ví dụ Trưởng pḥng đứng dầu, sau đó đến phó pḥng), cuối cùng là nhân viên xếp theo ABC
 Thêm mới NV - Cho phép thêm hoặc sửa nhân viên mới nhiều người cùng lúc, mặc định là từ đầu tháng, thông tin tương tự như danh sách nhân viên
- Import thông tin nhân viên từ file Exel.
- Kiểm tra trùng mă, họ tên, ngày sinh, CMND- In offer letter (đề nghị làm việc)
   Hồ sơ nhân viên  
         -  Lư lịch cá nhân - Sửa thông tin lư lich nhân viên, ngày sinh, giời tính, quê quán,...
- Điện thoại, email, ngày vào, …
- In thông tin lư lịch, thư mời nhận việc.
           -  Hợp đồng - Quản lư thông tin về hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
- In hợp đồng, phụ hợp đồng.
- Import danh sách hợp đồng từ file Exel.
           -  QT làm việc Thông tin quá tŕnh làm việc của nhân viên tại công ty
    -  Cho phép thêm hoặc sửa quá tŕnh làm việc, chức vụ, chức danh hiện tại. 
    -  Thông tin về thuyên chuyển, bổ nhiệm, ...
    -   Đính kèm các văn bảng liên quan    -   BC danh sách thuyên chuyển
    -   In quyết định thuyên chuyên, thông tin quá tŕnh làm việc.
           -  Khen thưởng - Danh sách quá tŕnh khen thưởng của từng nhân viên.
- In quết định khen thưởng.
           -  Kỷ luật - Danh sách quá tŕnh kỷ luật của từng nhân viên
- In quết định kỷ luật.
           -  Bằng cấp Cho phép thêm hoặc sửa danh sách bằng cấp của nhân viên, VD: bằng đại học, cao đăng, trung cấp, bằng học nghề,..
           -  Gia đ́nh  
           -  TT Người NN  
           -  Tai nạn  
         -  QTLV ngoài cty  
           -  Sức khỏe  
           -  Kỹ năng  
         -  Hồ sơ lưu trữ  
   Quản lư hợp đồng  
           -  Tạo hợp đồng Tạo mới nhiều hợp đồng một lúc(hợp đồng dạng danh sách).
           -  Hợp đồng hết hạn - Hết hạn thử việc, học việc (trước 2 tuần)- Hết hạn hợp đồng (trước 2 tháng)- Cho phép định thời gian
           -  T́m kiếm hợp đồng T́m kiếm hợp đồng hết hạn, hợp đồng thơi vụ, hợp đồng không xác định thơi hạn,...
 Quá tŕnh làm việc Danh sách quá tŕnh làm việc hiện tại của nhân viên.
 Khen thưởng, Kỷ luật  
     +  Khen Thưởng - Tạo khen thưởng cho nhiều nhân viên của nhiều pḥng ban 1 lúc.
- Hỗ trợ in báo cáo về các h́nh thức, cấp độ khen thương.
       +  Kỷ luật - Tạo kỷ luật cho nhiều nhân viên của nhiều pḥng ban 1 lúc.
- Hỗ trợ in báo cáo về các h́nh thức, mức độ kỷ luật.
   Nghỉ việc  
       +  Danh sách nghỉ việc Danh sách các nhân viên nghỉ việc tại công ty.
       +  Thông tin nghỉ việc - In quyết định thôi việc- Tuyển dụng lại- Loại bỏ nhân viên (nhập sai, ..)
   Báo cáo - DS nhân viên mới- DS thuyên chuyển- DS nhân viên- DS sinh nhật trong tháng
- Báo cáo t́nh h́nh sử dụng lao động
- Danh sách hợp đồng lao động
- Danh sách kỹ luật
- Danh sách khen thưởng
- Danh sách nghỉ việc
   Thống kê Hỗ trợ các báo cáo thống kê dạng biểu đồ (chart), có thể tự lựa chon dạng biểu đồ (dạng cột, dạng đồ thị, dạng bánh,…): như thống kê nhân viên theo pḥng ban, theo độ tuỗi, theo giới tính, theo tŕnh độ.
 T́m kiếm động Hỗ trợ t́m kiếm động: tự định nghĩa thông tin cần t́m, ví dụ t́m theo ngày vào + tŕnh độ + giới tính, … cho phép chọn thông tin xuất số liệu (tự định nghĩa cột), kết xuất kết quả sang excel, cho phép lưu thông tin t́m kiếm đă thiết lập để dùng cho lần sau,..
   Danh mục  
       +  Quá tŕnh  
     +  Công việc  
       +  Lư lịch Quốc tịch, tỉnh thành, dân tộc, …
       +  Học vấn Tŕnh độ văn hoá, chuyên môn, trường, chuyên ngành, …
       +  Khác Gia đ́nh, kỹ luật, lư do thôi việc, …
     +  Xem Pḥng ban  
     +  Xem nhân viên  
2. Chấm công 
 Quản lư phép  
     +  DS nghỉ phép Danh sách các ngày nghỉ của nhân viên.
       +  Nghỉ phép - Chi tiết các ngày nghỉ phép của từng nhân viên.
- Hỗ trợ xử lư thêm/sửa/xóa các loại nghỉ như: Nghỉ đau ốm, phép năm, nghỉ có lương, nghỉ không lương, đi công tác,..
       +  Phép tháng - Thông tin tổng thể về các ngày nghỉ phép của từng nhân viên trong tháng báo gồm: tổng các ngày nghỉ phép năm trong tháng, phép năm c̣n lại, tổng ngày nghỉ có lương, không lương,..
       +  Quản lư phép năm Thông tin chi tiết phép năm bao gồm : phép năm trước ,tổng ngày phép trong năm, phép năm c̣n lại, chuyển đổi phép năm của năm trước sang năm sau...
- Số ngày phép theo nhà nước, mặc định là 12 ngày/năm, có thể tự chỉnh, lũy kế 5 năm + thêm 1 ngày.- Thiết lập riêng cho 1 số người, bộ phận
   Chấm công tay - Dùng để chấm công cho những nhân viên hoặc cho công ty không có máy chấm công.
- Hỗ trợ khóa công, in báo cáo về tổng công, import công từ file exel 
   Chấm công máy Danh sách các chức năng xử lư khi chấm công bằng máy chấm công.
       +  Dữ liệu quét thẻ - Quản lư thông tin giờ vào giờ ra (check in/out), dữ liệu liên kết từ máy chấm công
- Cho phép chỉnh sửa, bổ sung ca làm việc, giờ vào/ra, giờ công
- Duyệt. điều chỉnh thời gian làm việc ngoài giờ (OT)
- Lọc thông tin: không hợp lệ, số h làm việc, …
       +  Sửa công tháng - Thông tin về tổng công của từng nhân viên theo từng ngày và từng tháng báo gồm tổng tăng ca, tổng các ngày nghỉ, tổng công của tháng.
- Hỗ trợ khóa công, in báo cáo về tổng công, import công từ file exel 
       +  Quản lư ca  
           -  T.Lập ca làm việc Tạo và thiết lập lại các ca làm việc tại công ty
Ví dụ: thời gian làm việc giờ hành chánh, thời gian nghỉ trưa: HC (08:00 - 17:30, nghỉ trưa 12:00 - 13:30), C1 (06:00 - 14:00), C2 (14:00 - 22:00), C3 (22:00 - 06:00 ca làm việc đêm) 
           -  Phân ca Phân ca làm việc cho công ty hoặc pḥng ban, tổ nhóm
     +  Gán ca cho pḥng ban - Gán ca làm việc mặc định cho từng nhân viên hoặc xử lư gán nhanh ca cho toàn bộ nhân viên một lúc theo từng ngày và từng tháng.
- Hỗ trợ import ca nhân viên từ file exel.
       +  Gán ca cho nhân viên - Xử lư gán ca làm việc cho từng nhân viên theo từng ngày, tháng, năm.
       +  Lấy dữ liệu tự động - Thiết lập lấy dữ liệu giờ vào, giờ ra (check in/ out) tự đồng từ máy chấm công.
- Dữ liệu file text/Access/SQL Server
 Tổng công Thông tin chi tiết về tổng các ngày làm của nhân viên trong tháng bao gồm: tổng công, tăng ca được hưởng 150%, 200%, 300%, công đêm.
 Danh sách thai sản - Danh sách nhưng nhân viên nghỉ thai sản trong tháng.
   Chế độ thai sản - Chi tiết thai sản của nhân viên như ngày bắt đầu thai sản, ngày nghỉ thai sản, ngày đi làm lại,..
- Xử lư tính lương được hưởng khi kết thúc thai sản.
- Hỗ trợ import danh sách thai sản từ file exel, in báo cáo về thai sản.
 Bù công tháng - Xử lư bù các ngày công, ngày phép cho nhân viên khi nhân viên bị thiếu ngày công, ngày phép của tháng trước.
VD: Nhân viên A có 25 ngày công tháng 7 mà khi tính lương chỉ có 24 ngày th́ khi qua tháng 8 ta bù 1 ngày công cho nhân viên đó.
   Danh mục  
     +  Thiết lập chế độ nghỉ  
           -  Cho pḥng ban - Thiết lập chế độ nghỉ cho từng pḥng bạn
- Thiết lập chế độ chấm công tay hoặc máy cho công ty, pḥng ban.
           -  Cho nhân viên - Xử lư gán mă quẹt thẻ của máy chấm công cho nhân viên vào phần mềm.
- Thiết lập thay đổi lại chế độ chấm công, chế độ nghỉ cho từng nhân viên.
VD: Pḥng ban A có chế độ được nghỉ thứ 7, nhưng nhân viên B làm việc ở pḥng ban A không được nghỉ thứ 7 th́ ta vào màn h́nh này sửa lại cho nhân viên B là không được nghỉ thứ 7.
       +  Ngày nghỉ/năm - Thiết lập các ngày nghỉ trong năm.
- Các ngày nghỉ thường: T7, CN- Các ngày đặt biệt trong năm: 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, giỗ tổ HV, nghĩ tết AL, …
- Các ngày nghỉ tự thêm riêng của công ty như ngày thành lập công ty, nghỉ hè, đảo ngày nghĩ cúp điện cho ngày chủ nhật, ...
       +  Danh mục - Các danh mục có liên quan đến chấm công như: thiết lập chế độ nghỉ, danh sách loại công việc, thiết lập nhóm ca làm việc.
- Thiết lập các loại ngày nghỉ (phép – PN/AL, ốm đâu – O/SL, thai sản,…)
       +  Tùy chọn  
       +  Cấu h́nh công  
       +  Quyền xem chấm công  
     +   Mail Config  
       +  Config Send Mail  
       +  Dự án  
 Báo cáo - Bảng chấm công tháng (bảng công chi tiết)
- CCMáy: DS đi trễ, về sớm
- CCMáy: Hiện diện cá nhân
- CCMáy: chi tiết thông tin quẹt thẻ
- Danh sách làm tăng ca trong tháng
- Thống kê lũy tiến giờ tăng ca theo tháng, cả năm
- Thông kê nghỉ phép
- Thống kê nghỉ phép và các loại theo thời gian
   Đăng kư OT  
     +  Đăng kư OT  
       +  Đăng kư OT chi tiết  
       +  Chi tiết OT  
3. Tiền lương 
 Thông tin lương NV  
           -  Quá tŕnh lương - Thông tin lịch sử quá tŕnh lương: Lương cơ bản, lương hợp đồng, …
- Hỗ trợ import từ excel
         -  Phụ cấp Trách nhiệm, độc hại, chức vụ,…
           -  Cộng trừ lương - Các khoản phát sinh hằng tháng: tạm ứng, tiền điện thoại, tiềng xăng/xe, ...
- Cho phép import danh sách có sẵn từ excel vào phần mềm
         -  BH/MST/TK - Khai báo hưởng bảo hiểm y tế, xă hội, thất nghiệp, công đoàn của nhân viên.
- Khai báo thuế thu nhập cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng.
         -  Quá tŕnh lương - Thông tin lịch sử quá tŕnh lương: Lương cơ bản, lương hợp đồng, …
- Hỗ trợ import từ excel
           -  Phụ cấp Trách nhiệm, độc hại, chức vụ,…
           -  Cộng trừ lương - Các khoản phát sinh hằng tháng: tạm ứng, tiền điện thoại, tiềng xăng/xe, ...
- Cho phép import danh sách có sẵn từ excel vào phần mềm
         -  BH/MST/TK - Khai báo hưởng bảo hiểm y tế, xă hội, thất nghiệp, công đoàn của nhân viên.
- Khai báo thuế thu nhập cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng.
   Quá tŕnh lương - Danh sách quá tŕnh lương hiện tại của nhân viên.
- Hỗ trợ import lương từ file exel.
   Tính lương - Tính lương tháng
   + Xuất bảng lương chi tiết tháng
   + In phiếu lương
   + Bảng lương tổng, Bảng lương chuyển khoản,  Bảng lương tiền mặt
    +  Cho phép thông tin tiền lương trực tiếp từ bảng lương chi tiết nhưng lưu trữ vẫn theo quá tŕnh (lương cơ bản, lương net, các khoản phụ cấp, khấu trừ- Gởi mail phiếu lương có bảo mật bằng password riêng
- Điều chỉnh công thức, giá trị riêng cho tháng nếu có- Ghi chú tiền lương cho từng chỉ tiêu (cột) nếu có.- Ghi chú tiền lương tháng- Lọc, thống kê giá trị từng cột trong bảng lương, những người gắn công thức riêng của từng cột lương trong tháng.
- Khóa bảng lương
   Lương kỳ 1  
 Danh sách phụ cấp/khấu trừ - Thông tin các khoản phụ cấp, khấu trừ lương dạng danh sách theo từng thời kỳ.
 K.TRừ, B.Sung lương - Thông tin các khoản phụ cấp, khấu trừ lương dạng danh sách theo từng tháng t́nh lương.
 Báo cáo - In cáo mẫu báo cáo về lương như: Tổng hợp lương cho pḥng ban, tổng hợp lương cả năm, thu nhập chịu thuế và không chịu thuế, thuế thu nhập cá nhân.
- Bảng lương tháng chi tiết- Bảng lương tháng tổng hợp- Bảng lương chuyển khoản- Bảng lương tiền mặt- Phiếu lương- Danh sách thay đổi lương trong tháng- Danh sách hưởng các loại phụ cấp trong tháng- Danh sách những khoản cộng trừ  vào lương tháng
 Danh mục  
     +  Các khoản lương Các chỉ tiêu lương (các cột chi tiết trong bảng lương), công thức, cách tính cho từng cột
- Công thức lương động, có thể tự chỉnh sửa dễ dàng khi các chính sách nhà nước thay đổi(% tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mức giảm trừ cá nhân, giảm trừ người phụ thuộc, ...)
     +  Gởi mail  
       +  Danh mục  
       +  Cấu h́nh bảng lương  
     +  Cấu h́nh gởi Email  
       +  Chỉnh sửa mail  
   Mở khóa lương  
4. Bảo hiểm 
 Bảo hiểm  
   DS tham gia BH - Danh sách chi tiết việc khai báo bảo hiểm y tế và xă hội của nhân viên.
   Thông tin báo BH - Danh sách các thông tin để báo bảo hiểm như: tăng lao động, giảm lao động, tăng bảo hiểm thất nghiệp, giảm mức đóng bảo hiểm,..
- Hỗ trợ in biểu mẫu về bảo hiểm như biểu mẫu D02-TS,D02b-TS và các bào cáo liên quan để tŕnh bảo hiểm.
 Nghỉ hưởng chế độ - Khai báo các loại nghỉ được hưởng chế độ từ bảo hiểm như: nghỉ do ốm đau, dưỡng sức, điều dưỡng, thai sản,...
5. Đào tạo 
  Danh sách khóa đào tạo  
         -  Thông tin khóa học  
           -  Danh sách học viên  
           -  Kết quả đào tạo  
 Kế hoạch niêm độ tài chính  
   Phiếu yêu cầu đào tạo  
   Danh sách sinh viên thực tập  
 Báo cáo  
   Danh mục  
       +  Thông tin đào tạo  
     +  Danh mục  
     +  Thông tin sinh viên thực tập chi tiết  
6. Tuyển dụng 
 DS các đợt tuyển dụng  
         -  Yêu cầu tuyển dụng - Pḥng ban, chức danh, Số lượng cần tuyển
- Kinh nghiệm, thời hạn, mục đích
- …
           -  Danh sách ứng viên - Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, CMND, điện thoại, …
- Vị trí ứng tuyển, ngày nộp đơn
         -  Chỉ định ứng viên - T́m kiếm: vị trí(mặc định), giới tính, tuổi, học vấn, ..
         -  Chi tiết đợt tuyển dụng - Nhận đơn, ṿng 1, ṿng 2, ṿng 3
   Kết quả tuyển dụng - Tuyển dụng: pḥng ban, chức danh
- Lương
   Danh sách ứng viên  
 DS mô tả công việc  
 Danh mục  
       +  Lịch sử ứng viên  
     +  Thông tin tuyển dụng chi tiết  
     +  Mô tả công việc  
       +  Thông tin ứng viên  
       +  Thông tin ứng viên chi tiết  
7. Đánh giá 
 Đánh giá tuần  
   Đánh giá tháng  
 Đánh giá năm  
   Đánh giá thử việc  
   Danh Mục Đánh Giá  
     + 1 Danh Mục  
       + 2 Chọn tiêu chí cho chức danh  
       +  Gán nhóm đánh giá  
     +  Thết lập tiêu chí đánh giá  
   Đánh giá tuần theo pḥng ban  
   Báo cáo  
8. Cấp phát 
 Cấp phát  
9. Hệ thống 
 Logout  
   Thay đổi mật khẩu  
   Cấu h́nh chung  
 Quản lư hệ thống  
 Quản lư dữ liệu  
   Trang chủ  
 Phân quyền chi tiết  
 Bản quyền  
       +  Đăng kư bản quyền  
       +  Đăng kư Server  
     +  Cập nhật file bản quyền  
   Cập nhật phần mềm  
   Phân quyền pḥng ban  
 Theo dơi dữ liệu  
   Đổi ngôn ngữ  
   Thoát